ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  Νάξος, 06-12-2013
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                            Αρ.πρωτ. 17812
ΔΗΜΟΣ  ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
 
ΠΡΟΣ   κ.κ. Προέδρους Δημοτικών – Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων

ΘΕΜΑ: Υποβολή προτάσεων επί σχεδίων κανονισμού ύδρευσης και αποχέτευσης.

Σας ενημερώνουμε πως τα σχέδια κανονισμών ύδρευσης και αποχέτευσης για το Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων έχουν ανέβει στην ιστοσελίδα του Δήμου http://www.e-naxos.eu/ στην υποενότητα ανακοινώσεις και παρακαλούμε να έχουμε τις τυχόν προτάσεις σας επ' αυτών το αργότερο μέχρι τέλος του τρέχοντος μήνα, προκειμένου εν συνεχεία τα σχέδια των κανονισμών να προχωρήσουν στα επόμενα στάδια, διαβούλευση – επιτροπή ποιότητας ζωής και τελική έγκριση από το Δ.Σ.

Διαβάστε τα σχέδια κανονισμών.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΑΝΕΒΛΑΒΗΣ

Σχόλια are closed.