Σχέδιο Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Σχέδιο Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, με την κωδική ονομασία «ΙΟΛΑΟΣ»,
στο οποίο συμπεριλαμβάνεται και το μνημόνιο ενεργειών για Αντιμετώπιση Έκτακτων Αναγκών εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών,
των αιρετών και των υπηρεσιών που εμπλέκονται σε δράσεις πολιτικής προστασίας, κατόπιν της έγκρισης του με την (α) σχετική Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.

Η ισχύς του ΣΧΕΔΙΟΥ ΙΟΛΑΟΣ του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων άρχισε από 30/06/2020, ημερομηνία έγκρισης του από το Δημοτικό Συμβούλιο. Με την έκδοση του παλαιότερα σχέδια παύουν να ισχύουν.

Διαβάστε το σχέδιο ΙΟΛΑΟΣ και την σχετική Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

Σχόλια are closed.