Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Ανακοινώνει  ότι
Τίθεται σε διαβούλευση το σχέδιο κανονισμού λειτουργίας του νέου Κοιμητηρίου της Δημοτικής Κοινότητας Νάξου .
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν τις απόψεις τους ή τα σχόλια τους έως τις 4 Απριλίου 2011 στην ιστοσελίδα του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων
 e-naxos.eu.
 
Σχέδιο Κανονισμού λειτουργίας του νέου Κοιμητηρίου

O Δήμαρχος
Εμμαν. Μαργαρίτης

Σχόλια are closed.