Σύγκληση Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου (ΣΤΟ) Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, για τη λήψη μέτρων πρόληψης και ετοιμότητας ενόψει της αντιπυρικής περιόδου 2020

Σας γνωρίζουμε ότι λόγω της έναρξης της περιόδου δασικών πυρκαγιών και της ανάγκης για λήψη μέτρων πρόληψης και ετοιμότητας, στα όρια του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων,
Συγκαλείται
το Συντονιστικό Τοπικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, σύμφωνα με το άρθρο 13 του ν. 3013/2002 «περί αναβάθμισης της Πολιτικής Προστασίας και λοιπές διατάξεις» και την αρ. 1235/7-11-2019 «Απόφαση συγκρότησης Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου (ΣΤΟ) Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων», μέσω τηλεδιάσκεψης, στις 06-05-2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:30.
Σκοπός της συνεδρίασης είναι ο συντονισμός και η συνεργασία των φορέων στην εκτέλεση των δράσεων, που έχουν άμεση σχέση με την πρόληψη και αντιμετώπιση, ενδεχόμενων δασικών πυρκαγιών στο δήμο.

Διαβάστε αναλυτικά την πρόσκληση

Σχόλια are closed.