Ο Δήμαρχος ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα (1) άτομο για την κάλυψη αναγκών του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, που εδρεύει στη Χώρα Νάξου, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «Συντήρηση δικτύων ύδρευσης, αποχέτευσης και εργοστασίων του βιολογικού καθαρισμού» συνολικής διάρκειας έως δώδεκα (12) μήνες.

Διαβάστε αναλυτικότερα την ανακοίνωση

Σχόλια are closed.