Νάξος  07/08/2012
Αρ.πρωτ.: οικ.11101

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων προκηρύσσει Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του Υ.Α. 11389/93 ΥΠ.ΕΣ. περί «Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.», και τις ερμηνευτικές εγκυκλίους που έχουν εκδοθεί προς εκτέλεσή της μέχρι σήμερα, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια  «Συστήματος τηλεχειρισμού αντλιοστασίων αποχέτευσης Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων» ενδεικτικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 44.892,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 16%.

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημαρχιακό Μέγαρο Νάξου την 21/08/2012 ημέρα Τρίτη και ώρα λήξης παραλαβής προσφορών 12:00 μμ.

Οι ενδιαφερόμενοι για να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν εκτός από την προσφορά τους και εγγυητική επιστολή για την συμμετοχή στο διαγωνισμό ποσού 5% του προϋπολογισμού της Υπηρεσίας (χωρίς το ΦΠΑ).

Για την παραλαβή της διακήρυξης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο Δήμο Νάξου & Μικρών Κυκλάδων στο τηλέφωνο 2285360121 & 153 από τις 08:00πμ ως τις 16:00μμ και στον διαδικτυακό τόπο www.e-naxos.eu στη θεματική ενότητα «Διαγωνισμοί.

Διαβάστε τη Διακήρυξη

Ο  Δήμαρχος          καα
Λιανός Δημήτριος
Αντιδήμαρχος

Σχόλια are closed.