ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΑΞΟΥ ΣΕ  ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
Προς τον κ. Δήμαρχο και τους  κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου
Νάξου.

Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού
Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα  στις 10 Ιουνίου 2009, ημέρα
Τετάρτη  και ώρα  20.00 
με τα παρακάτω θέματα  ημερήσιας διάταξης:

1.    Έγκριση πρακτικού και ανάδειξη αναδόχου του διαγωνισμού
«Προμήθεια Παραγωγής και Αναμετάδοσης Διαφημιστικών
Μηνυμάτων για την Τουριστική Προβολή του Δήμου Νάξου στο Εσωτερικό».
2.    Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου « Αποπεράτωση νέου νεκροταφείου Δ. Νάξου»
3.    Έγκριση 3ου τροποποιημένου Τεχνικού Δελτίου του έργου «Ανάδειξη  διαδρομών σε κοιλάδες του Δήμου Νάξου».
4.    Παραλαβή της οριστικής μελέτης ( αρχιτεκτονική, στατική, ηλεκτρική  και τεύχη δημοπράτησης) του έργου « Ανέγερση Περιφερειακού Ιατρείου Δ.Δ. Σαγκρίου Δ.Νάξου».
5.    Έγκριση παράτασης περαίωσης του έργου:
«Κατασκευή Ιατρείου στον οικισμό Κάτω Ποταμιάς
Δ.Δ. Ποταμιάς Δήμου Νάξου».
6.    Έγκριση απολογισμού Δ.Λ.Τ. Νάξου οικονομικού έτους 2008
7.    Έγκριση απολογισμού Α΄ Παιδικού Σταθμού οικονομικού έτους 2008.
8.    Έγκριση απολογισμού Β΄ Παιδικού Σταθμού οικονομικού έτους 2008
9.    Έγκριση απολογισμού Δ.Α.Κ. οικονομικού έτους 2008
10.  Έγκριση απολογισμού Κ.Α.Π.Η. οικονομικού έτους 2008
11.  Έγκριση προϋπολογισμού Νομικού Προσώπου  του Δήμου με την επωνυμία «Γεώργιος Κονιτόπουλος», οικονομικού έτους 2009.  
12.  Έγκριση δαπανών για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα
Beach Volley Ανδρών – Γυναικών της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης.                                                                                                                                           
13.  Καθορισμός χώρων για την εγκατάσταση τριών (3) περιπτέρων στον Δήμο Νάξου
14.  Παραχώρηση τμημάτων παραλιών με ανοικτή δημοπρασία.
15.  Καθορισμός  τιμής ζώνης αιγιαλού Καστρακίου, Αλυκού και Πυργάκι.
16.  Μίσθωση χώρων στάθμευσης οχημάτων στην πόλη της
Νάξου με μειοδοτικό διαγωνισμό.
17.  Κατανομή ποσού Κ.Α.Π. 40% για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Νάξου, έτους 2009.
18.  Γνωμοδότηση σχετικά με την διάνοιξη γεώτρησης ύδρευσης στη θέση ¨Κορκιδάκι¨ περιοχής «ΠΛΑΚΑ» Δ.Δ. Βίβλου Δήμου Νάξου Ν. Κυκλάδων, ιδιοκτησίας Μελισσουργού Σωτηρίου».
19.  Γνωμοδότηση για την χορήγηση παράτασης άδειας εκμετάλλευσης λατομείου μαρμάρων στη θέση
¨Λινοφάσκια¨ στο Δ.Δ. Κινιδάρου.
20.  Έγκριση οριστικών πρωτοκόλλων παραλαβής προμήθειας.
21.  Έγκριση δαπανών ηλεκτροδοτήσεων και άλλων σχετικών με την ΔΕΗ δαπανών.
22.  Αποδοχές χρηματοδοτήσεων.
23.  Ψηφίσεις πιστώσεων.
24.  Αναμορφώσεις Δημοτικού Προϋπολογισμού.
25.  Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας αιρετών και τρίτων Δήμου Νάξου.
26.  Αιτήσεις – Τρέχοντα.

Ο  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Γεώργιος  Καραμανής      

Σχόλια are closed.