Ο Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων ξεκινάει σήμερα 31/05/2016 δημόσια διαβούλευση
 για το "Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης των Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ)
Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων"
με διάρκεια μέχρι την Παρασκευή  24/06/2016.

Όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να προβούν σε Προτάσεις-Παρατηρήσεις τις
οποίες μπορούν να τις καταθέσουν ηλεκτρονικά στο tsdanaxou@gmail.com

Σχόλια are closed.