ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
E-mail: pressnaxoy@gmail.com
Πληρ. Κάγκανη Σοφία
Κιν. 6972073603         Νάξος, 18/02/2016

Μετά την τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων στην περιοχή «Λουκάκι» ολοκληρώθηκε μια σειρά έργων ηλεκτροφωτισμού επτά συνολικά κόμβων αυξημένης διέλευσης οχημάτων, συμβάλλοντας έτσι στην ασφάλεια των διερχόμενων αυτοκινήτων και πεζών. Τα επτά σημεία που ηλεκτροφωτίστηκαν είναι τα εξής: Κόμβοι Λυκείου, Νοσοκομείου, Ραντεβού, Naxos Camping, Αεροδρομίου, Λουκάκι και ο κόμβος στο δρόμο Αγίου Αρσενίου-Αγίας Άννας στη συμβολή με το δρόμο Καλαμουριών. 
Ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος, υπεύθυνος του έργου, Τοτόμης Πρωτονοτάριος δήλωσε ότι στο άμεσο μέλλον θα γίνουν ανάλογα έργα και στους κόμβους (α) πρώην Μάντρα Μανωλά (διασταύρωση μικρού Περιφερειακού με το δρόμο Χώρας- Γαλανάδου), (β) στη συμβολή των δρόμων Χώρας-Αγίου Προκοπίου με Δρόμο Στελίδας, (γ) στη διασταύρωση του δρόμου Χώρας Γαλανάδο με το δρόμο προς Γλινάδο, (δ) στη διασταύρωση του δρόμο Γλινάδου-Τριπόδων με το δρόμο Αγίου Αρσενίου και (ε) στη συμβολή των δρόμων Χώρας – Μελάνων και Χώρας Ποταμιάς.
Η Δημοτική αρχή εργάστηκε με γνώμονα τις κοινωφελείς παροχές αναγνωρίζοντας την σπουδαιότητα των έργων ηλεκτροφωτισμού, η ολοκλήρωση των οποίων καθυστέρησε λόγω των ενστάσεων της αντιπολίτευσης.
Παρόμοια κοινωφελή έργα που έχουν ολοκληρωθεί ήδη είναι η ηλεκτροδότηση όλων των δεξαμενών νερού και η εγκατάσταση επεξεργασίας χλωρίωσης του νερού καθώς και η επέκταση των δικτύων ηλεκτροδότησης αγροτικών περιοχών για την ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα, συμβάλλοντας στη διευκόλυνση των κτηνοτρόφων κυρίως της ορεινής Νάξου, οι οποίοι εξακολουθούν να στηρίζουν την τοπική οικονομία με την παραγωγή των τοπικών προϊόντων στις κτηνοτροφικές τους μονάδες.

Comments are closed.