ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         Νάξος, 14-06-2011
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                             
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                        Αρ. Πρωτ.: 7084

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                                                                                    

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ –        ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Προς τον κ. Δήμαρχο και τους  κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.

Παρακαλούμε  να προσέλθετε σε έκτακτη – κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα  στις 14 Ιουνίου 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα: 14.30 μ.μ.  με το παρακάτω θέμα  ημερήσιας διάταξης:
Λήψη απόφασης για την πρόσληψη  προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας δυο μηνών σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν. 3584/2007 για κάλυψη κατεπειγουσών εποχικών αναγκών του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα λόγω σημαντικής ελλείψεως προσωπικού στο τομέα καθαριότητας στο Δήμο Νάξου & Μικρών Κυκλάδων και των άμεσων κατεπειγουσών αυξημένων  αναγκών που πρέπει να καλυφθούν στον τομέα αυτό λόγω και της αυξημένης κίνησης λόγω της τουριστικής περιόδου.

Ο  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Φώτιος Ι. Μαυρομμάτης

Σχόλια are closed.