Τροποποίηση πρόσκλησης για την υποβολή προσφοράς: Προμήθεια μονάδων Η/Υ και λοιπού περιφερειακού εξοπλισμού

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών
Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών
Ταχ. Δ/νση: Χώρα Νάξου
Ταχ. Κώδ.: 843 00
Πληρ.: Ειρήνη Φύτρου
Τηλ.: 22853 60178
E-mail: efitrou@naxos.gov.gr

Προς:
Προς κάθε ενδιαφερόμενο

«Τροποποίηση πρόσκλησης για την υποβολή προσφοράς»

Ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων τροποποιεί την υπ΄αρ. πρωτ. 19909/ 4-11-2021 πρόσκληση, μεταθέτοντας την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και της επακόλουθης αποσφράγισης προσφορών, που αφορά στην δαπάνη με τίτλο «Προμήθεια μονάδων Η/Υ και λοιπού περιφερειακού εξοπλισμού», από τις 11-11-2021 και ώρα 14:00 στις 16-11-2021 και ώρα 10:00, λόγω της 48ωρης απεργιακής κινητοποίησης που έχει κηρύξει η ΠΝΟ.
Πιο συγκεκριμένα η Διοίκηση της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας κατά την συνεδρίασή της στις 27-10-2021, κήρυξε 48ωρη Πανελλαδική απεργία στα επιβατηγά πλοία (Ακτοπλοϊκά-Μεσογειακά/Τουριστικά-Πορθμεία) με έναρξη από τις 06.01 το πρωί 10-11-2021 ημέρα Τετάρτη μέχρι και στις 06.00 π.μ. της Παρασκευής 12-11-2021, με συνέπεια να καθίσταται αδύνατη τη παραλαβή προσφορών από εταιρείες που εδρεύουν εκτός της νήσου Νάξου.
Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ΄αρ. πρωτ. 19909/ 4-11-2021 πρόσκληση υποβολής προσφοράς όπως δημοσιεύθηκε.

Ο Δήμαρχος

 

Δημήτριος Λιανός

Σχόλια are closed.