ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ             Νάξος, 08/01/2014
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό την Παρασκευή 31-01-2014 και ώρα 10:00 π.μ., για την ανάθεση του έργου «Τσιμεντοστρώσεις –πλακοστρώσεις δρόμων εντός οικισμού Σχοινούσας», με συνολικό προϋπολογισμό 49.300,00€. 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση για να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού από το Δημαρχιακό Μέγαρο Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, μέχρι τις 29-01-2014. 
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2285360104, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κ. Αθανάσιος Δούρβας και γνωστοποίηση των τευχών δημοπράτησης στο «www.e-naxos.eu».
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ.
κ.α.α.
Πρωτονοτάριος Τοτόμης
Αντιδήμαρχος
  

Σχόλια are closed.