Υλοποίηση Επιστημονικής Δράσης:ΓΡΑΦΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΝΑΞΟ: ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νάξος, 12-08-2020
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αρ. Πρωτ.: 731
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου ΠΡΟΣ: Κάθε ενδιαφερόμενο

Ταχ. Κώδικας : 843 00
Πληροφορίες : Ρωμανού Πετρούλα
Τηλέφωνο : 2285360136
e-mail ; dke@naxos.gov.gr

«Πρόσκληση για την υποβολή οικονομικής προσφοράς της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων»

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων σας καλεί για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς, μέχρι την Τετάρτη 19-08-2020, 10:00 π.μ. για την δαπάνη «Υλοποίηση Επιστημονικής Δράσης ΓΡΑΦΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΝΑΞΟ: ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ».
Η δαπάνη περιλαμβάνει τα κάτωθι:

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ Φ.Π.Α.
1 Ακτοπλοϊκά εισιτήρια για την μετακίνηση 5 ατόμων και 2 οχημάτων από Αθήνα προς Νάξο και την επιστροφή τους 364,00€
2 3 δωμάτια μονόκλινα για 3  διανυκτερεύσεις  (9*36,00€)

( συμπεριλαμβάνεται το πρωινό και ο φόρος διαμονής )

324,00€
3 1 δωμάτιο δίκλινο για 2  διανυκτερεύσεις (2*41,00€)                                                                                         ( συμπεριλαμβάνεται το πρωινό και ο φόρος διαμονής ) 82,00€
4 2 γεύματα 6 ατόμων (2*6*13,00€) 156,00€
5 1 γεύμα 4 ατόμων (1*4*13,00€) 52,00€
6 Ηχητική κάλυψη 160,00€
ΣΥΝΟΛΑ 1.138,00€

Δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές ή προσφορές για διαφορετική ποσότητα. Δεν υπάρχει απαίτηση εγγυητικής επιστολής. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Ν.4412/2016.
Οι προσφορές θα προσκομίζονται στο γραφείο της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2285360136.

Ο Πρόεδρος

Σέργης Νικόλαος

Σχόλια are closed.