ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                        Νάξος,  05-08-2020

ΝΟΜΟΣ    ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                                  Αρ. Πρωτ.:  667

ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου ΠΡΟΣ: 1.     κ. ΧΑΤΖΗΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΠΑΝΟ
Ταχ. Κώδικας : 843 00 2.     Κάθε Ενδιαφερόμενο
Πληροφορίες : Γιακουμή Χριστίνα                                  
Τηλέφωνο : 2285360136
e-mail ; dke@naxos.gov.gr

 

«Πρόσκληση για την υποβολή οικονομικής προσφοράς της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων»

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων σας καλεί για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς, μέχρι την Τρίτη 11-08-2020, 10:00 π.μ.  για την δαπάνη «Υλοποίηση Παραστάσεων Καραγκιόζη», Η δαπάνη περιλαμβάνει τα κάτωθι:

A/A Περιγραφή είδους Ποσότητα Συνολική αξία
1 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΞΙ (6) ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗ οι οποίες θα πραγματοποιηθούν στις 17/08 (Κοινότητα Τριπόδων), 18/08 (Κοινότητα Απεράθου), 24/08 (Κοινότητα Ηρακλειάς), 25/08 (Κοινότητα Σχοινούσας) 26/08/2020 (Κοινότητα Κουφονησίων) και 27/08/2020 (Κοινότητα Δονούσας) 6 1.800,00€
1.800,00€

 

Δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές ή προσφορές για διαφορετική ποσότητα. Δεν υπάρχει απαίτηση εγγυητικής επιστολής. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Ν.4412/2016.

Οι προσφορές θα προσκομίζονται στο γραφείο της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2285360136.

Με την κατάθεση προσφοράς στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου σε σφραγισμένο φάκελο, θα πρέπει να προσκομιστούν τα κάτωθι δικαιολογητικά:

  1. Φορολογική Ενημερότητα σε ισχύ.

 

Ο Πρόεδρος

Σέργης  Νικόλαος

Σχόλια are closed.