Υλοποίηση της εκδήλωσης ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΝΣΕΛΗΝΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                        Νάξος,  31-07-2020

ΝΟΜΟΣ    ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                                   Αρ. Πρωτ.:  646

ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου   ΠΡΟΣ: ΑΙΩΝ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
Ταχ. Κώδικας : 843 00      
Πληροφορίες : Γιακουμή Χριστίνα                                        
Τηλέφωνο : 2285360136      
e-mail ; dke@naxos.gov.gr      

 

«Πρόσκληση για την υποβολή οικονομικής προσφοράς της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων»

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων σας καλεί για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς, μέχρι την Τρίτη  04-08-2020, 10:00 π.μ.  για την δαπάνη «Υλοποίηση της εκδήλωσης ¨ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΝΣΕΛΗΝΟ¨», Η δαπάνη περιλαμβάνει τα κάτωθι:

 

A/A (τμήμα) Περιγραφή είδους Ποσότητα ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ

με  ΦΠΑ

Συνολική αξία

με ΦΠΑ

1 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ «Συναυλία στην πανσέληνο» 1 2.200,00€ 2.200,00€
      ΣΥΝΟΛΟ 2.200,00€

Δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές ή προσφορές για διαφορετική ποσότητα. Δεν υπάρχει απαίτηση εγγυητικής επιστολής. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Ν.4412/2016.

Οι προσφορές θα προσκομίζονται στο γραφείο της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2285360136.

Με την κατάθεση προσφοράς στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου σε σφραγισμένο φάκελο, θα πρέπει να προσκομιστούν τα κάτωθι δικαιολογητικά:

  1. Φορολογική Ενημερότητα σε ισχύ.

 

Ο Πρόεδρος

Σέργης  Νικόλαος

Σχόλια are closed.