ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΤΡΕΧΩ /ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΩ ΤΗΝ ΗΡΑΚΛΕΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                             Νάξος, 24-06-2021
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                       Αρ. Πρωτ.: 573
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου                                                                       ΠΡΟΣ: Κάθε ενδιαφερόμενο
Ταχ. Κώδικας : 843 00
Πληροφορίες : Ρωμανού Πετρούλα
Τηλέφωνο : 2285024259
e-mail ; dke@naxos.gov.gr

«Πρόσκληση για την υποβολή οικονομικής προσφοράς της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων»

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων σας καλεί για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς, μέχρι την Τρίτη 29-06-2021, 10:00 π.μ. για την δαπάνη «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΤΡΕΧΩ /ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΩ ΤΗΝ ΗΡΑΚΛΕΙΑ».
Η δαπάνη περιλαμβάνει τα κάτωθι:

Α ΕΙΔΟΣ CPV ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ Φ.Π.Α.
1 Μετάλλια Αθλητών ,Χρονομέτρηση, Επαθλα Νικητών 51211000-4 1.488,00€
2 Βίντεο/ Φωτογράφηση, Διαφημιστικά έξοδα προώθησης αγώνα (ηλεκτρονικά και έντυπα) 92312251-5 992,00€
ΣΥΝΟΛΑ 2.480,00€

Δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές ή προσφορές για διαφορετική ποσότητα. Δεν υπάρχει απαίτηση εγγυητικής επιστολής. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Ν.4412/2016,όπως ισχύει.
Οι προσφορές θα προσκομίζονται στο γραφεία της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, Χώρα Νάξου Τ.Κ. 84300, δίπλα στο βενζινάδικο REVOIL (Φηκάς). Τηλέφωνο επικοινωνίας 2285024259.

Ο Πρόεδρος

Σέργης Νικόλαος

 

Σχόλια are closed.