ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΤΡΕΧΩ /ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΩ ΤΗΝ ΗΡΑΚΛΕΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               Νάξος, 12-08-2020
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                        Αρ. Πρωτ.: 734
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου ΠΡΟΣ: Κάθε ενδιαφερόμενο

Ταχ. Κώδικας : 843 00
Πληροφορίες : Ρωμανού Πετρούλα
Τηλέφωνο : 2285360136
e-mail ; dke@naxos.gov.gr

«Πρόσκληση για την υποβολή οικονομικής προσφοράς της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων»

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων σας καλεί για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς, μέχρι την Τετάρτη 19-08-2020, 10:00 π.μ. για την δαπάνη «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΤΡΕΧΩ /ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΩ ΤΗΝ ΗΡΑΚΛΕΙΑ».
Η δαπάνη περιλαμβάνει τα κάτωθι:

Α/Α ΕΙΔΟΣ   ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ Φ.Π.Α.
1 Ηλεκτρονική χρονομέτρηση του αγώνα (Η χρονομέτρηση περιλαμβάνει την αψίδα αφετηρίας/τερματισμού, ατομικό αριθμό για τον κάθε δρομέα με ηλεκτρονικό τσιπάκι, δύο σημεία χρονομέτρησης στην κάθε διαδρομή  και ένα μετάλλιο συμμετοχής για έκαστο συμμετέχοντα. Το σύνολο των συμμετεχόντων δρομέων υπολογίζεται περί τους 120.   1.116,00€
2 Ηχητική και φωτιστική κάλυψη   992,00€
ΣΥΝΟΛΑ   2.108,00€

Δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές ή προσφορές για διαφορετική ποσότητα. Δεν υπάρχει απαίτηση εγγυητικής επιστολής. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Ν.4412/2016.
Οι προσφορές θα προσκομίζονται στο γραφείο της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2285360136.

Ο Πρόεδρος

Σέργης Νικόλαος

Σχόλια are closed.