ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               Νάξος:    28/05/2013
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                         Αρ.Πρωτ.:6734
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ&
ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                        ΠΡΟΣ:  Εταιρείες Κινητής Τηλεφωνίας

Ταχ.Δ/νση :Χώρα Νάξου                                                                    
Τ.Κ.84300                                                    
Τηλ.2285360114                                        
Fax:2285023570

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Υποβολής προσφοράς

Ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων ενδιαφέρεται για τη σύναψη ετήσιας σύμβασης με εταιρεία κινητής τηλεφωνίας  για την χρήση των υπηρεσιών της  από τον Δήμαρχο και τους Αντιδημάρχους βάσει της υπ.αριθ.83/2013/ΑΔΑ/ΒΕΑΦΩΚΗ-ΔΞΡ απόφασης του ΔΣ.
Μειοδότης θα ανακηρυχθεί αυτός που θα δώσει τη χαμηλότερη τιμή ανά πακέτο.
Σε περίπτωση που δύο ή περισσότεροι προμηθευτές δώσουν ίδια τιμή, ο μειοδότης θα ανακηρυχθεί με κλήρωση.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν κλειστές οικονομικές προσφορές στο πρωτόκολλο του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων  έως και την Δευτέρα 3 Ιουνίου 2013 και έως την 12.00 μ.μ.
Σχετικές πληροφορίες στο τηλ 2285360114.

Σχ.απόφαση

Ο Δήμαρχος
κ.α.α.
Δημήτριος Λιανός

Σχόλια are closed.