Υπηρεσίες Συντονισμού και σχεδιασμού προγράμματος Τουριστικής Προβολής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                       Αρ. πρωτ. 6808/10-5-2021
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                          Προς: Κάθε ενδιαφερόμενο
Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚ/ΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Πληρ.: Αγγελή Παναγιώτα
Τηλέφωνο.: 2285360134

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – υποβολής οικονομικής προσφοράς για την εκτέλεση της εργασίας: «Υπηρεσίες Συντονισμού και σχεδιασμού προγράμματος Τουριστικής Προβολής»

Δια της παρούσης ο Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί να καταθέσετε οικονομική προσφορά για: Υπηρεσίες Συντονισμού και σχεδιασμού προγράμματος Τουριστικής Προβολής με ενδεικτικό προϋπολογισμό 7.440,00 € από Δευτέρα 10 Μαΐου 2021 έως και Παρασκευή 14 Μαΐου 2021
Η παραπάνω υπηρεσία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν 4605/2019

Μαζί με την οικονομική προσφορά παρακαλείστε να καταθέσετε:
1. Υπεύθυνη Δήλωση την οποία θα παραλάβετε από το γραφείο μας.
2.Ασφαλιστική ενημερότητα
3. Φορολογική ενημερότητα
4 ΚΑΔ επιχείρησης

Ο Δήμαρχος
και με ε.ε.

Συνημμένα

Ευάγγελος Κατσαράς
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

Σχόλια are closed.