Οργανόγραμμα Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών


Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών
 Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου
    Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου
    Γραφείο Δημοτικής Επιτροπής
    Γραφείο Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και Επιτροπής διαβούλευσης
    Γραφείο Δημοτικών Παρατάξεων και Τοπικών Κοινοτήτων
    Γραφείο διοικητικής μέριμνας
 Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης, Ληξιαρχείου και Αλλοδαπών
    Γραφείο δημοτικής κατάστασης
    Γραφείο Ληξιαρχείου
    Γραφείο αλλοδαπών και μετανάστευσης
 Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού
    Γραφείο ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού
    Γραφείο μισθοδοσίας
    Γραφείο εκκαθάρισης δαπανών αιρετών
    Γραφείο προσλήψεων ανθρώπινου δυναμικού
 Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών
    Γραφείο προϋπολογισμού και οικονομικής πληροφόρησης
    Γραφείο λογιστηρίου
    Γραφείο κεντρικής αποθήκης
    Γραφείο προμηθειών υλικού- εξοπλισμού – υπηρεσιών
 Τμήμα εσόδων, περιουσίας και ταμείου
    Γραφείο εσόδων
    Γραφείο περιουσίας
    Δημοτικό ταμείο
    Γραφείο διοικητικής εκτέλεσης
 Τμήμα ΚΕΠ