Διεύθυνση Διοικητικών/Οικονομικών

Οργανόγραμμα Διοικητικών και Οικονομικών ΥπηρεσιώνΤμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών

Γραφεία:

 • Παρακολούθησης Προϋπολογισμού - Διαχείρησης Δαπανών και Προμηθειών
  Τηλ:2285360137
 • Διαχείρησης και Βεβαίωσης εσόδων τελών και Δημοτικής Περιουσίας
  Τηλ:2285360135, 130
 • Προσωπικού - Μισθοδοσίας - Κοινωνικής Ασφάλισης
  Τηλ:2285032647
 • Ταμειακής Υπηρεσίας
  Τηλ:2285360123,124


Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών

Γραφεία:

 • Δημοτικού Συμβουλίου Δημαρχιακής Επιτροπής και Τοπικών Συμβουλίων
  Τηλ: 2285360148,154
 • Πρωτοκόλλου, Αρχειοθέτησης, Δακτυλογράφησης, Τηλεφωνικού Κέντρου
  Τηλ: 2285360100
 • Κλητήρων - Θυρωρών
  Τηλ: 2285360100
 • Δημοτολόγιο - ιθαγένειας - Μητρώου Αρρένων - Στρατολογίας -Εκλογικών Καταλόγων - Ληξιαρχείου - Πολιτικών Γάμων
  Τηλ: 2285360109, 110, 111, 112


Τμήμα Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών

Γραφεία:

 • Επικοινωνίας Τηλ 2285360146
 • Αλλοδαπών Τηλ 2285360103,142,143
 • Εσωτερικής Ανταπόκρισης Τηλ 2285360146