Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας

Οργανόγραμμα Τεχνικής ΥπηρεσίαςΤμήμα Έργων και Μελετών - Πολεοδομικών Εφαρμογών

Γραφεία:

 • Έργων και Μελετών
  Τηλ: 2285360104
 • Πολεοδομικών Εφαρμογών
  Τηλ: 2285361333Τμήμα Υπηρεσιών Περιβάλλοντος

Γραφεία:

 • Διαχείρισης Απορριμμάτων - Καθαριότητας Ακτών και Διαχείρισης ΧΥΤΑ
  Τηλ:2285360175
 • Κίνησης και Συντήρησης Οχημάτων - Διαχείρισης Υλικού Αποθήκης
  Τηλ:2285360175
 • Γραφείο Γεωργικής Ανάπτυξης
  Τηλ:2285360140
 • Συνεργείο Γενικών Καθηκόντων
  Τηλ:2285360104
 • Συνεργείο Δημοτικών Σφαγείων
  Τηλ:2285024711
 • Συνεργείου Δημοτικού Νεκροταφείου
  Τηλ:2285360104Τμήμα Λειτουργίας και Συντήρησης Ύδρευσης - Αποχέτευσης και Βιολογικού Καθαρισμού

Γραφεία:

 • Συντήρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης
  Τηλ:2285360173
 • Βιολογικού Καθαρισμού
  Τηλ:2285360176