ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος, 10/09/2020
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΠΕ
Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου ΠΡΟΣ : COSMOTE ΑΕ
Ταχ. Κώδικας: 84300
Πληροφορίες : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΛ ΣΙΔΕΡΗΣ
Τηλέφωνο: 2285360114
FAX: 22850-23570

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση κατάθεσης οικονομικής προσφοράς

Σας γνωρίζουμε ότι βάσει της 89/2020 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η χρήση υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας από τον Δήμαρχο και τους εννέα (9) Αντιδημάρχους για την κάλυψη των υπηρεσιακών τους αναγκών σε βάρος πιστώσεων του προϋπολογισμού του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων και ειδικότερα σε βάρος του Κ.Α. 00-6223 των εξόδων του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020,2021 και 2022 όπου έχει γραφεί σχετική πίστωση για το σκοπό αυτό με τίτλο «Κινητή τηλεφωνία» σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
Ο Δήμος μας πρόκειται να προχωρήσει σε ανάθεση της εν λόγω υπηρεσίας και παρακαλείσθε όπως καταθέσετε προσφορά στον Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, έως, την 15-9-2020. Το πακέτο θα αφορά δέκα (10) συνδέσεις και χρονικής διάρκειας 24 μηνών.
Είμαστε στη διάθεσή σας για τυχόν διευκρινήσεις.

Ο Αντιδήμαρχος
Νικόλαος Βαθρακοκοίλης

Σχόλια are closed.