ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             Νάξος,  31/05/2011
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                        Αρ. πρωτ.: 6395
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ &  ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                  

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

«Πρόσκληση  για την υποβολή κλειστής οικονομικής προσφοράς  για  την προμήθεια χαρτιού Α4 έτους 2011»

Ο Δήμαρχος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων καλεί όλους τους ενδιαφερομένους να καταθέσουν κλειστή οικονομική προσφορά στο πρωτόκολλο του Δήμου για την προμήθεια χαρτιού Α4 έτους 2011, εώς την  Παρασκευή 03/06/2011 στις 14:00μμ.
Πληροφορίες και τις προδιαγραφές του χαρτιού μπορείτε να πάρετε από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου στα τηλ. 2285360100-117-118 από 8:00πμ εώς 15:00μμ και από το διαδίκτυο στη δ/νση www.e-naxos.eu στην θεματική ενότητα διαγωνισμοί.
Ο ανάδοχος βαρύνεται με τα έξοδα της δημοσίευσης. Η παράδοση του χαρτιού  θα γίνει τμηματικά.

Τεχνικές Προδιαγραφές

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ
καα

Αργύρης Ανεβλαβής
Αντιδήμαρχος

 

Σχόλια are closed.