ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               Νάξος:    25 /   5 /2011
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                             Αρ.Πρωτ.:6073
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ& ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ/νση Διοικ.& Οικον.Υπηρεσιών                                          
Ταχ.Δ/νση :Χώρα Νάξου                                                                 
Τ.Κ.84300                                                                                       
Τηλ.2285360155                                                                             
Fax:2285023570
Πληροφορίες:Τριανταφύλλου Ν.

                                                                                                                                                                               

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Υποβολής προσφοράς

 
               Ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων ενδιαφέρεται για τη σύναψη ετήσιας σύμβασης με εταιρεία ταχυμεταφορών για τις ανάγκες του Δήμου έτους 2011.
Μειοδότης θα ανακηρυχθεί αυτός που θα δώσει τη χαμηλότερη τιμή ανά μονάδα βάρους.
Σε περίπτωση που δύο ή περισσότεροι προμηθευτές δώσουν ίδια τιμή ανά μονάδα βάρους ο μειοδότης θα ανακηρυχθεί με κλήρωση.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν κλειστές οικονομικές προσφορές στο πρωτόκολλο του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων  έως και την Παρασκευή 03/6/2011 και έως την 14.00 μ.μ.

 

       Ο Δήμαρχος
         κ.α.α.

  Ανεβλαβής Αργύριος
     Αντιδήμαρχος

 

Σχόλια are closed.