Υποβολή Αιτήσεων Ένταξης στο Κοινωνικό Φαρμακείο του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       Νάξος, 24/05/2024
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΘΕΜΑ: Υποβολή Αιτήσεων Ένταξης στο Κοινωνικό Φαρμακείο του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, επιδιώκοντας τη δημιουργία ενός δικτύου κοινωνικής αλληλεγγύης για την ενίσχυση των οικονομικά και κοινωνικά ευάλωτων ομάδων, υλοποιεί την Πράξη «Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο 2021-2027». Το Κοινωνικό Φαρμακείο αποτελεί μία ανοικτή δομή πρόνοιας, με βασικό σκοπό τη διευκόλυνση της πρόσβασης ευάλωτων συμπολιτών μας στη φαρμακευτική τους θεραπεία.
Δικαιούχοι του προγράμματος είναι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου εφόσον πληρούν τα οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια ένταξης στο Κοινωνικό Φαρμακείο (εισοδηματικά κριτήρια, έλλειψη ασφαλιστικής κάλυψης, οικογενειακή κατάσταση, ανεργία, τυχόν προβλήματα υγείας και αναπηρίες).
Τα εισοδηματικά κριτήρια, προκειμένου οι αιτούντες να καθίστανται και τελικοί δικαιούχοι του Κοινωνικού Φαρμακείου, είναι αυτά που ορίζονται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή, όπως αυτά επικαιροποιούνται κάθε φορά.

Ειδικότερα, το ανώτατο ετήσιο εισόδημα ανά περίπτωση θα πρέπει να διαμορφώνεται ως εξής:
Για Ένα άτομο εισόδημα έως 5.712 ευρώ ετησίως
Νοικοκυριά με δύο ενήλικες εισόδημα έως 8.568 ευρώ ετησίως
Νοικοκυριά με τρεις ενήλικες εισόδημα έως 11.424 ευρώ ετησίως
Νοικοκυριά με δύο ενήλικες και ένα εξαρτώμενο παιδί ηλικίας κάτω των 14 ετών εισόδημα έως 10.281,60 ευρώ ετησίως
Νοικοκυριά με δύο ενήλικες και δύο εξαρτώμενα παιδιά ηλικίας κάτω των 14 ετών εισόδημα έως 11.995,20 ευρώ ετησίως
Νοικοκυριά με δύο ενήλικες και τρία εξαρτώμενα παιδιά ηλικίας κάτω των 14 ετών εισόδημα έως 13.708,80 ευρώ ετησίως
Νοικοκυριά με έναν ενήλικα και ένα εξαρτώμενο παιδί ηλικίας κάτω των 14 ετών εισόδημα έως 7.425,60 ευρώ ετησίως
Νοικοκυριά με έναν ενήλικα και δύο εξαρτώμενα παιδιά ηλικίας κάτω των 14 ετών εισόδημα έως 9.139,20 ευρώ ετησίως
Νοικοκυριά με έναν ενήλικα και τρία εξαρτώμενα παιδιά ηλικίας κάτω των 14 ετών εισόδημα έως 10.852,80 ευρώ ετησίως

Απαραίτητα δικαιολογητικά για την εγγραφή στο Κοινωνικό Φαρμακείο είναι τα εξής:
1. ΑΙΤΗΣΗ (παρέχεται από την υπηρεσία)
2. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς ή Διαβατήριο και άδεια παραμονής
3. Εκκαθαριστικό σημείωμα τελευταίου οικονομικού έτους, Ε1, Ε9
4. Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης (όχι παλαιότερο των 6 μηνών)
5. Λογαριασμός ΔΕΚΟ ή Μισθωτήριο συμβόλαιο σε ισχύ ή βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
6. Βεβαίωση ΑΜΚΑ
7.Πρώτη σελίδα βιβλιαρίου υγείας
8. Ιατρική συνταγή σε ισχύ
Συμπληρωματικά δικαιολογητικά για ειδικές περιπτώσεις
1. Βεβαίωση ανεργίας Ο.Α.Ε.Δ. (όχι παλαιότερη των 5 ημερών)
2. Βεβαίωση από ασφαλιστικό φορέα περί μη ασφαλιστικής ικανότητας
3. Πιστοποιητικά αναπηρίας από ΚΕΠΑ σε ισχύ ή ιατρικά πιστοποιητικά-γνωματεύσεις
4. Έγγραφο επίσημης διάστασης ή διαζυγίου
5. Οποιοδήποτε έγγραφο πιστοποιεί την δηλωμένη κατάσταση του αιτούντα

Όσοι από τους κατοίκους του Δήμου επιθυμούν να ενταχθούν στο Κοινωνικό Φαρμακείο μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στο χώρο στέγασης του Φαρμακείου επί της Περιφερειακής οδού Χώρας – Εγγαρών (έναντι Εργατικών Κατοικιών), τις ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 7:00 έως 15:00, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τους υπαλλήλους του Κοινωνικού Φαρμακείου, κα Μανωλά Αικατερίνη (Κοινωνική Λειτουργός) και κα Χωριανοπούλου Κυριακή (Φαρμακοποιός), στο τηλ: 22850-25643 και στο email: kf@naxos.gov.gr.

Σχόλια are closed.