ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ-ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ  ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Σας καλούμε να καταθέσετε κλειστή οικονομική προσφορά, για δωδεκάμηνη  ασφάλιση, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί υποχρεωτικής ασφάλισης, για το σύνολο των 78 οχημάτων, μηχανημάτων έργων, δικύκλων και τρικύκλων, κατά υπηρεσία, όπως φαίνονται στους συνημμένους πίνακες του γραφείου Κίνησης με BONUS/MALUS από τα προηγούμενα ασφαλιστήρια συμβόλαια (Β/Μ=10 =>πρωτοασφαλιζόμενα).

Η ασφάλιση θα περιλαμβάνει υποχρεωτικά τους κινδύνους :
α) αστική ευθύνη για σωματικές βλάβες τρίτων και
β) υλικές ζημιές σε πράγματα τρίτων
γ) προσωπικό ατύχημα οδηγού για θάνατο και Μ.Ο.Α.,
Ειδικά για τα επτά (7) επιβατικά  οχήματα της Υπηρεσίας Πολιτισμού-Αθλητισμού-Κοινωνικής Πολιτικής, η ασφαλιστική κάλυψη θα περιλαμβάνει και τους επιβαίνοντες κατά την εκτέλεση δρομολογίων. Επίσης θα συνεκτιμηθούν επιπλέον προσφερόμενες ασφαλίσεις όπως  : α) υλικές ζημιές από ανασφάλιστο όχημα και
β) προστασία BONUS/MALUS  για έως δύο ατυχήματα ανά έτος και ανά όχημα,
O Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει το συνολικό αριθμό των ασφαλιζόμενων οχημάτων, με νέες προμήθειες, τυχόν αποσύρσεις, καθώς και τη χρονική περίοδο ασφάλισης κάθε οχήματος, προκειμένου να λήγουν όλα τα ασφαλιστήρια συμβόλαια τον ίδιο μήνα.
Για διευκόλυνση  της προσφοράς σας επισυνάπτεται Τιμολόγιο Προσφοράς, το οποίο θα πρέπει να καταθέσετε έως την Δευτέρα 21 Φεβρουαρίου 2011 στις 14:00μ.μ. στο Πρωτόκολλο του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, υπόψιν της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών Ασφαλειών, συμπληρωμένο για το σύνολο των οχημάτων, διαφορετικά η προσφορά δεν θα ληφθεί υπόψη.
Οι προσφορές θα ανοιχθούν ενώπιον της ως άνω αρμόδιας Επιτροπής, την επόμενη μέρα.

Συνημμένο Έγγραφο
Τιμολόγιο Προσφοράς

Ο Δήμαρχος
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΝΙΚ. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ

Σχόλια are closed.