ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             Νάξος, 28/12/2011
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                        Αρ. πρωτ.: οικ.16673
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                   

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Τηλ.: 2285360100-117-118

 
«Πρόσκληση για την υποβολή κλειστής οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια Ημερολογίων του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων»

Ο Δήμαρχος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων καλεί όλους τους ενδιαφερομένους να καταθέσουν κλειστή οικονομική προσφορά στο πρωτόκολλο του Δήμου, μέχρι την Πέμπτη 29/12/2011στις12:00 το μεσημέρι για τα είδη που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα:

Προδιαγραφές – Ενδεικτικός προϋπολογισμός

ΕΙΔΟΣ

ΜΟΝ.ΜΕΤΡ.

ΠΟΣΟΤ.

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ

Ημερολόγια σπιράλ 17*25 περίπου με χοντρό εξώφυλλο

Τεμ.

120

7,35

882,00

Ημερολόγιο δερματόδετο 17*25

Τεμ.

1

8,00

8,00

Ημερολόγιο επιτραπέζιο

Τεμ.

50

0,60

30,00

920,00

Φπα 16%

147,20

ΣΥΝΟΛΟ

1.067,20

Οι ενδιαφερόμενοι θα καταθέσουν και δείγματα των ημερολογίων που προσφέρουν.
Η παράδοση των ημερολογίων θα είναι άμεση, εντός τριών ημερολογιακών ημερών από την κοινοποίηση της ανάθεσης .
Για πληροφορίες σχετικές μπορείτε να επικοινωνείτε στα τηλέφωνα 2285360117-118.

    Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
         καα

   Λιανός Δημήτρης
     Αντιδήμαρχος

 

Σχόλια are closed.