ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                       Νάξος, 30/12/2012
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                        Άρ. πρωτ:16828
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ                                           

Ταχ. Δ/νση: Χώρα Νάξου                                  
Τ.Κ.: 84300                                                                        
Πληροφορίες:Γ.ΣΙΔΕΡΗΣ                                              
Τηλ.: 2285360114                                     
Fax: 2285023570                                                         
E-mail:giosid@1442.syzefxis.gov.gr                                   

                                                                                                                                                             
ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για μελάνια έτους 2012

Σας καλούμε να καταθέσετε οικονομική προσφορά για αναλώσιμα είδη (μελάνια και τόνερ) εκτυπωτών και φωτοτυπικών μηαχανημάτων  έτους 2012, που προβλέπεται να προμηθευτεί ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του, έως και την Πέμπτη 12/01/2012 και ώρα 11:00 στο πρωτόκολλο του Δήμου. Οι προσφορές θα δεσμεύουν τους προμηθευτές για 12 μήνες από την ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς.
Σχετικές πληροφορίες ,παρέχονται από το γραφείο πληροφορικής του Δήμου Νάξου (Τηλ 2285360114-115) και από το διαδικτυακό τόπο www.e-naxos.eu.

Πίνακας Προσφοράς

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
κ.α.α. 

Δημήτριος Λιανός
Αντιδήμαρχος

 

Σχόλια are closed.