Φωτογραφική κάλυψη του 1ου Διεθνές Συμποσίου Θαλάσσιου Καγιάκ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                            Νάξος,  13-11-2019

ΝΟΜΟΣ    ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                      Αρ. Πρωτ.:  895

ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Ταχ. Δ/νση      : Χώρα Νάξου                                                                             Προς: κ. Βαλσαμή Δημήτριο

Ταχ. Κώδικας  : 843 00

Πληροφορίες  : Παραράς Σπυρίδωνας

Τηλέφωνο       :2285360136

e-mail               : dke@naxos.gov.gr

 

«Πρόσκληση για την υποβολή οικονομικής προσφοράς της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων»

Η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων σας καλεί για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς έως την Παρασκευή 15 Νοεμβρίου 2019, 11:00π.μ. για την δαπάνη «Φωτογραφική κάλυψη του 1ου Διεθνές Συμποσίου Θαλάσσιου Καγιάκ» που θα διεξαχθεί στη Νάξο στις 16 έως 18 Νοεμβρίου 2019».

Δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές ή προσφορές για διαφορετική ποσότητα. Δεν υπάρχει απαίτηση εγγυητικής επιστολής. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως ισχύει.

Οι προσφορές θα προσκομίζονται στο γραφείο της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2285360136.

 

Η Πρόεδρος
Μαργαρίτη Παρασκευή

Σχόλια are closed.