ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Νάξος, 5/1/2023

ΘΕΜΑ: Χορήγηση άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου για το έτος 2023

Ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων καλεί τους επιχειρηματίες που προτίθενται να κάνουν χρήση κοινοχρήστου χώρου το έτος 2023 για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων ή εμπορευμάτων στην προβολή των επιχειρήσεών τους να καταθέσουν σχετική αίτηση, πριν από τη χρήση, στο Γραφείο Εσόδων του Δήμου.
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση της σχετικής άδειας είναι η δημοτική ενημερότητα, ενώ απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι τα εξής:
1. Αίτηση (το έντυπο διατίθεται από την Υπηρεσία)
2. Φωτοαντίγραφο άδειας λειτουργίας καταστήματος – Γνωστοποίηση
3. Τοπογραφικό διάγραμμα με τον αιτούμενο προς χρήση χώρο για την ανάπτυξη τραπεζο-καθισμάτων ή για την έκθεση προϊόντων (νέα άδεια ή αλλαγή επιφάνειας τ.μ.).
4. Έγκριση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κυκλάδων, εφόσον το κατάστημα πρόκειται να χρησιμοποιήσει κοινόχρηστο χώρο που βρίσκεται σε περιοχή Αρχαιολογικής Ζώνης.
5. Καταβολή χρηματικού ποσού αντίστοιχο των τετραγωνικών μέτρων και της ζώνης που βρίσκεται το κατάστημα.

Η έγκαιρη κατάθεση των αιτήσεων κατάληψης κοινόχρηστου χώρου είναι απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία των καταστημάτων.
Για πληροφορίες ή διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 2285360121 ή 2285360186.

Νάξος 84300 |τ. 22853 60100

 

e-mail: press@naxos.gov.gr | www.e-naxos.eu | https://www.facebook.com/municipalityofnaxos

Σχόλια are closed.