Νάξος 17/04/2019

Αρ.Πρωτ.: οικ. 353

 

 

Προς:

Μέλη του Δ.Σ.

 

 

 

 

 

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Για συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου

 

Καλείστε στην με α/α 6η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου που θα γίνει στα γραφεία διοικήσεως του ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α στις 23/04/2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

1.    Ψήφιση πινάκων στοχοθεσίας οικ. αποτελεσμάτων (Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης) οικ. έτους 2019 του ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α. Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.

 

 

Ο Πρόεδρος

 

Μιχαήλ Μαρούλης

Σχόλια are closed.