ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                        Νάξος , 8/03/18
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                                                                   Αρ. Πρωτ: 3530

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ  ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ.

  1. Προς τον κ. Δήμαρχο και τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου  Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.

 

Παρακαλούμε  να προσέλθετε σε έκτακτη – κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα  στις 9 Μαρτίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 μ.μ. με το παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

«Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα (άρθρο 48 του ν. 4325/2015), έτους 2018».

Η συνεδρίαση για το ανωτέρω θέμα κρίνεται κατεπείγουσα καθότι η απόφαση για το θέμα θα πρέπει να υποβληθεί προς έγκριση στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου έως τις 12-03-2018  και κρίνεται αναγκαία για την εύρυθμη και ομαλή λειτουργία του των υπηρεσιών του Δήμου.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Φώτιος Ι. Μαυρομμάτης

Σχόλια are closed.