ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                      Νάξος,
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                                17 /08 /2018
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΝΕΡΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

Ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων δύναται να προβεί στην απευθείας μίσθωση γεωτρήσεων νερού ύδρευσης προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της έντονης λειψυδρίας, μεσούσης της καλοκαιρινής περιόδου και προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους –ιδιοκτήτες υδροληψιών (γεωτρήσεων –φρεάτων ) πλησίον των δεξαμενών της Δημοτικής Ενότητας Νάξου (πεδινής Νάξου και Ποταμιάς ) , οι οποίοι έχουν επάρκεια νερού κατάλληλου για ύδρευση και την δυνατότητα παράδοσής του στις δεξαμενές του Δήμου , όπως προσέλθουν να υποβάλλουν σχετικές αιτήσεις προσφοράς με τα κάτωθι δικαιολογητικά:
1)Άδεια χρήσης νερού
2) Συμβόλαιο Ιδιοκτησίας
3)Πιστοποιητικό δοκιμών και ελέγχων καταλληλόλητας νερού για ανθρώπινη κατανάλωση
4)Δημοτική Ενημερότητα
5)Δήλωση του Ν. 1599/86 ότι δεν υπάρχει νομικό κώλυμα για την εκμίσθωση του ακινήτου και αποδοχής πλήρως τη συμμετοχή τους.
Η τιμή του μισθώματος θα είναι ανάλογη της ποσότητας παροχής του ύδατος σε κάθε υδροληψία και του χρόνου χρήσης της , που θα πιστοποιούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου με βάση την αρχή της ανταποδοτικότητας .
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να προσέλθουν για τον ανωτέρω σκοπό στο Δήμο εντός πέντε (5) ημερών από τη δημοσίευση της ανακοίνωσης στο γραφείο Διοικητικής Μέριμνας (Πρωτόκολλο) του Δήμου τις εργάσιμες ημέρες και ώρες .

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Κ.α.α.

Εμμαν. Πολυκρέτης
Αντιδήμαρχος

Σχόλια are closed.