ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ (ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ANAKOIΝΩΣΗ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ (ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ)

Σας ενημερώνουμε ότι λόγω εκ παραδρομής αναρτήθηκε λάθος συνημμένα στην ιστοσελίδα του δήμου για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού (πλαστικά χρώματα) έγινε ορθή επανάληψη της πρόσκλησης και η υποβολή προσφορών στο πρωτόκολλο του Δήμου θα είναι μέχρι και την Τρίτη 4 Δεκεμβρίου και ώρα 15:00 .

Σχόλια are closed.