Πρόταση αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτων για την κατασκευή του έργου Διάνοιξη Δημοτικού Δρόμου Κουφονησίου

ΘΕΜΑ :

«Γνωστοποίηση πρότασης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτων για την κατασκευή του έργου: “Διάνοιξη Δημοτικού Δρόμου Κουφονησίου” στο Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων του νομού Κυκλάδων»

Ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων προκειμένου να προτείνει την αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων για την εξυπηρέτηση σκοπού δημοσίας ωφέλειας, καλεί τους ενδιαφερόμενους για τις προβλεπόμενες από την παρ. 5 του άρθρου 3 του Ν. 2882/2001 ενέργειες (προσφορά ή υπόδειξη κατάλληλων για τον σκοπό της απαλλοτρίωσης ακινήτων).

Σκοπός της απαλλοτρίωσης είναι η κατασκευή Δημοτικής Οδού στο Άνω Κουφονήσι για την οδική σύνδεση μεταξύ του λιμανιού, της Χώρας και του Φοίνικα με τις πολυσύχναστες παραλίες του, παρακάμπτοντας τον οικισμό και τη δομημένη παραλιακή ζώνη στα ανατολικά του. Η οδός συνδέει την περιοχή του ελικοδρομίου με την παραλιακή περιοχή του Φοίνικα στα ανατολικά της Χώρας. Η λειτουργία του θα απομακρύνει την οδική κυκλοφορία από τους στενούς δρόμους του οικισμού και τις ακτές κολύμβησης, βελτιώνοντας έτσι αισθητά την ποιότητα του περιβάλλοντος και τις συνθήκες διαβίωσης των κατοίκων και των επισκεπτών.

Τα ακίνητα που πρόκειται να απαλλοτριωθούν βρίσκονται σε περιοχή εκτός των ορίων του οικισμού της Χώρας Κουφονησίου και φαίνονται στα αντίστοιχα κτηματολογικά διαγράμματα και πίνακες που θα αναρτηθούν ως κατωτέρω.

Η παρούσα ανακοίνωση θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων καθώς και στο Δημοτικό Κατάστημα Κουφονησίου, θα αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου (www.e-naxos.eu) και τέλος θα δημοσιευθεί και σε μία ημερήσια εφημερίδα της έδρας του Ν. Κυκλάδων.

Ορίζουμε το χρόνο ενεργειών σύμφωνα με την παρ. 5 του αρ. 3 του Ν. 2882/2001 σε τριάντα (30) ημέρες από την δημοσίευση της παρούσας.

Ο Δήμαρχος

κ.α.α

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΙΑΝΟΣ

 

Συνημμένα αρχεία

 

Σχόλια are closed.