ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                Νάξος, 13-03-2019

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ  ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΑΞΟΥ         

 

Πίνακας περίληψης αποφάσεων της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής     Κοινότητας Νάξου στις 12-03-2019

(2η Συνεδρίαση του έτους 2019)

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΘΕΜΑ  

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

 

 

 

3

 

 

«Κοπή – Απομάκρυνση δένδρων στη Δ.Κ. Νάξου» 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

α)Να κοπεί – απομακρυνθεί το αλμυρίκι, λόγω επικινδυνότητας που βρίσκεται στο εστιατόριο του κου Παπαδόπουλου Σπύρου στην περιοχή του Αγίου Γεωργίου της Δ.Κ. Νάξου, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 3751/05-03-2019 εισήγηση του Τμήματος Αγροτικής Παραγωγής και Ανάπτυξης του Δήμου.

 

β)Να κοπεί – απομακρυνθεί η ακακία, λόγω επικινδυνότητας που βρίσκεται έμπροσθεν της εκκλησίας του Προφήτη Ηλία της Δ.Κ. Νάξου, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 3751/05-03-2019 εισήγηση του Τμήματος Αγροτικής Παραγωγής και Ανάπτυξης του Δήμου.

 

 

4

«Απαγόρευση στάθμευσης οχημάτων στην πλατεία Αγγιδίων, εκτός τις ώρες λειτουργίας της εκκλησίας» ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την απαγόρευση στάθμευσης των οχημάτων στην πλατεία των Αγγιδίων εκτός τις ώρες λειτουργίας της εκκλησίας και την τοποθέτηση κατάλληλης πινακίδας σήμανσης στο σημείο από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ  ΝΑΞΟΥ

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ

Σχόλια are closed.