Επίβλεψη καλής λειτουργίας τουριστικού καταφυγίου Δ.Κ. Κουφονησίων

Πρόσκληση  υποβολής οικονομικής προσφοράς για

Επίβλεψη καλής λειτουργίας τουριστικού καταφυγίου Δ.Κ. Κουφονησίων

Δια της παρούσης η Δ.Κ. Κουφονησίων του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί για κατάθεση οικονομικής προσφοράς για: «Επίβλεψη καλής λειτουργίας τουριστικού καταφυγίου Δ.Κ. Κουφονησίων»  από Δευτέρα 20 Μαΐου 2019 έως και Παρασκευή  24 Μαΐου  2019 και ώρα 12.00 μ.μ.

Η υπηρεσία έχει ενδεικτικό προϋπολογισμό  16.937,16 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%

Η παραπάνω υπηρεσία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν 4605/2019

Μαζί με την οικονομική προσφορά παρακαλείστε να καταθέσετε:

1.Υπεύθυνη Δήλωση  την οποία θα παραλάβετε από το γραφείο.

2.Ασφαλιστική ενημερότητα

3. Φορολογική ενημερότητα

Συνημμένα Αρχεία

 

 

Σχόλια are closed.