Προμήθεια αντλιών γεωτρήσεων-αντλιοστασίων ΔΚ Δονούσας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                           Νάξος  30/11/2018

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                               Αρ. Πρ.: 20912

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Δ/νση Περιβάλλοντος

Τμήμα Υδρευσης-Άρδευσης-Αποχέτευσης

Πληροφορίες :  Κιουλαφής Ειρηναίος                                                         Προς:

Τηλέφωνο:    2285360113                                                                  Κάθε ενδιαφερόμενο

FAX:   2285023570

 

Πρόσκληση  υποβολής οικονομικής προσφοράς για

Προμήθεια αντλιών γεωτρήσεων-αντλιοστασίων ΔΚ Δονούσας

 

Δια της παρούσης ο Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί για κατάθεση οικονομικής προσφοράς για: Προμήθεια αντλιών γεωτρήσεων-αντλιοστασίων ΔΚ Δονούσας από σήμερα Παρασκευή 30 Νοεμβρίου 2018 έως και Δευτέρα 3 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 14.00 μ.μ.

Η υπηρεσία έχει ενδεικτικό προϋπολογισμό  11.904,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%

Η παραπάνω υπηρεσία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις Ν.4412/2016

Μαζί με την οικονομική προσφορά παρακαλείστε να καταθέσετε:

1.Αντίγραφο ποινικού Μητρώου

2.Ασφαλιστική ενημερότητα

3. Φορολογική ενημερότητα

 

Ο Αντιδήμαρχος

 

Σχόλια are closed.