Κέρασμα κατά τη θρησκευτική εορτή στις 15 Αυγούστου στην ΔΚ Σχοινούσας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  Σχοινούσα  8/8/2019

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                             Αρ.Πρωτ.: 85

ΔΗΜΟΣ  ΝΑΞΟΥ& Μ.ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Δ.Κ. Σχοινούσας

Πληροφορίες: Σιγάλας Μιχαήλ                                    ΠΡΟΣ:  κάθε ενδιαφερόμενο

Τηλέφωνο:      2285074250

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Πρόσκληση  υποβολής οικονομικής προσφοράς για Κέρασμα κατά τη θρησκευτική εορτή στις 15 Αυγούστου στην ΔΚ Σχοινούσας

Δια της παρούσης ο Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί να καταθέσετε οικονομική  προσφορά για: «Κέρασμα κατά τη θρησκευτική εορτή στις 15 Αυγούστου στην ΔΚ Σχοινούσας »  από Πέμπτη 8 Αυγούστου 2019 έως και Δευτέρα 12 Αυγούστου 2019 και ώρα 12.00 μ.μ. με ενδεικτικό προϋπολογισμό  1.900,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

Η παραπάνω υπηρεσία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν 4605/2019

Μαζί με την οικονομική προσφορά παρακαλείστε να καταθέσετε

Φορολογική ενημερότητα

Ο Πρόεδρος

Σιγάλας Μιχαήλ

Σχόλια are closed.