Καθαριότητα και συγκέντρωση απορριμμάτων Δ.Κ.  Κουφονησίων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                    Κουφονήσι  26/9/2019

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                   Αρ.Πρωτ.: 220/2019

ΔΗΜΟΣ  ΝΑΞΟΥ& Μ.ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Δ.Κ. Κουφονησίων

Πληροφορίες: Κωβαίος Αντώνιος                          ΠΡΟΣ:    Γιώργο Μαύρο

Τηλέφωνο:      2285071379

 

Πρόσκληση  υποβολής οικονομικής προσφοράς για Καθαριότητα και συγκέντρωση απορριμμάτων Δ.Κ.  Κουφονησίων

Δια της παρούσης η ΔΚ Κουφονησίων  του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί να καταθέσετε οικονομική  προσφορά για: « Καθαριότητα και συγκέντρωση απορριμμάτων Δ.Κ.  Κουφονησίων»  από Πέμπτη 26 Σεπτεμβρίου 2019 έως και Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 12.00 μ.μ. με ενδεικτικό προϋπολογισμό  18.745,82 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Η παραπάνω υπηρεσία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν 4605/2019

Μαζί με την οικονομική προσφορά παρακαλείστε να καταθέσετε:

1.Υπεύθυνη Δήλωση  την οποία θα παραλάβετε από το γραφείο μας.

2.Ασφαλιστική ενημερότητα

3. Φορολογική ενημερότητα

 

Ο Πρόεδρος

Κωβαίος Αντώνης

Σχόλια are closed.