ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΔΗΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                            Νάξος  7-10-2019

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                       Αρ. πρωτ.17446

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΟΣ

Πληρ. : Ειρηναίος Κιουλαφής

Τηλέφωνο:        2285360113                               Προς: Σωμαρίπας Ευάγγελος

FAX:     2285023570

Πρόσκληση  υποβολής οικονομικής προσφοράς για

                              « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΔΗΜΟΥ »

Δια της παρούσης ο Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί να καταθέσετε οικονομική  προσφορά για: « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΔΗΜΟΥ » από Δευτέρα 7 Οκτωβρίου 2019 έως και Παρασκευή 11 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 12.00 μ.μ. με ενδεικτικό προϋπολογισμό  4.895,52 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Η παραπάνω υπηρεσία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν 4605/2019

 

Μαζί με την οικονομική προσφορά παρακαλείστε να καταθέσετε:

1.Υπεύθυνη Δήλωση  την οποία θα παραλάβετε από το γραφείο μας.

2.Ασφαλιστική ενημερότητα

  1. Φορολογική ενημερότητα

 

 

Ο  Αντιδήμαρχος

 

 

 

Παντελιάς  Ευάγγελος

Συνημμένο αρχείο

 

Σχόλια are closed.