Πρόσκληση  υποβολής οικονομικών προσφορών για Κέρασμα-παροχή γεύματος σε πολυμελή ιατρική αποστολή στη ΔΚ Κουφονησίων.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  Κουφονήσι  8/10/2019
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                             Αρ.Πρωτ.:  231
ΔΗΜΟΣ  ΝΑΞΟΥ& Μ.ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ.Κ. Κουφονησίων
Πληροφορίες: Κωβαίος Αντώνιος                          ΠΡΟΣ: 1.Πρασίνου Μαύρου Στυλιανή Νικόλαος .
Τηλέφωνο:      2285071379                                                  2. Μαρία  Πατηνιώτη

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Πρόσκληση  υποβολής οικονομικών προσφορών για
Κέρασμα-παροχή γεύματος σε πολυμελή ιατρική αποστολή στη ΔΚ Κουφονησίων.

 

Δια της παρούσης ο Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων Δ.Κ. Κουφονησίων σας καλεί να καταθέσετε οικονομικές  προσφορές για: «Κέρασμα- παροχή γεύματος σε πολυμελή ιατρική αποστολή στη Δ.Κ. Κουφονησίων» μέχρι και  Τρίτη 22 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 12.00 μ.μ. με συνολικό ενδεικτικό προϋπολογισμό  4.050,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

Η πίστωση κατανέμεται ως εξής:

Α) Παροχή γεύματος: 3.400,00 € και

Β) Μουσική:                     650,00 €

Η παραπάνω υπηρεσία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν 4605/2019

Μαζί με την οικονομική προσφορά παρακαλείστε να καταθέσετε:
1.Υπεύθυνη Δήλωση  την οποία θα παραλάβετε από το γραφείο μας.
2.Ασφαλιστική ενημερότητα
3.Φορολογική ενημερότητα

 

                                                                      Ο Πρόεδρος

                                                                       Κωβαίος Αντώνης

Σχόλια are closed.