Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για Ξυλουργικές εργασίες συντήρησης κουφωμάτων Δ.Κ. Κουφονησίων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                                              Κουφονήσι 5/11/2019
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                                                                                                          Αρ. πρωτ. 254
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ& Μ.ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ.Κ. Κουφονησίων
Πληροφορίες: Αντώνιος Κωβαίος                                                                                                                                                     ΠΡΟΣ: Κάθε ενδιαφερόμενο
Τηλέφωνο: 2285071379

 

Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για
Ξυλουργικές εργασίες συντήρησης κουφωμάτων Δ.Κ. Κουφονησίων

Δια της παρούσης η ΔΚ Κουφονησίων του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί να καταθέσετε οικονομική προσφορά για: «Ξυλουργικές εργασίες συντήρησης κουφωμάτων Δ.Κ. Κουφονησίων » από Τρίτη 5 Νοεμβρίου 2019 έως και Δευτέρα 11 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 12.00 μ.μ. με ενδεικτικό προϋπολογισμό 4.993,48 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Η παραπάνω υπηρεσία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν 4605/2019

Μαζί με την οικονομική προσφορά παρακαλείστε να καταθέσετε:
1. Υπεύθυνη Δήλωση την οποία θα παραλάβετε από το γραφείο μας.
2.Ασφαλιστική ενημερότητα
3. Φορολογική ενημερότητα

Συνημμένο αρχείο

Ο Πρόεδρος

Αντώνιος Κωβαίος

Σχόλια are closed.