Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για Λειτουργία περιπτέρου ανακύκλωσης Κοινότητας Κουφονησίων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                                    Κουφονήσι 28/11/2019
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                                                                                              Αρ.Πρωτ.: 306/2019
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΏΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΚΟΙΝΌΤΗΤΑ ΚΟΥΦΟΝΗΣΊΩΝ
Πληροφορίες: Αντώνης Κωβαίος                                                                                                                                    Προς: Κρητικό Μιχαήλ
Τηλ.: 2285071379
Φαξ.: 2285074139

 

Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για
Λειτουργία περιπτέρου ανακύκλωσης Κοινότητας Κουφονησίων.

Δια της παρούσης η Κοινότητα Κουφονησίων του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί για κατάθεση οικονομικής προσφοράς για: «Λειτουργία περιπτέρου ανακύκλωσης Κοινότητας Κουφονησίων» από Πέμπτη 28 Νοεμβρίου 2019 έως και Δευτέρα 02 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 12.00 μ.μ.

Η υπηρεσία έχει ενδεικτικό προϋπολογισμό 5.858,07 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%

Η παραπάνω υπηρεσία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν 4605/2019

Μαζί με την οικονομική προσφορά παρακαλείστε να καταθέσετε:
1.Υπεύθυνη Δήλωση την οποία θα παραλάβετε από το γραφείο.
2.Ασφαλιστική ενημερότητα
3. Φορολογική ενημερότητα

Συνημμένο αρχείο

Ο Πρόεδρος της
Κοινότητας Κουφονησίων

Κωβαίος Αντώνης

Σχόλια are closed.