ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                               Νάξος 5 -12-2019

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                              Αρ. πρωτ.22100

 

Προς: Κάθε ενδιαφερόμενο

Πρόσκληση  υποβολής οικονομικής προσφοράς για     «Προμήθεια ειδών διαφύλαξης ευζωίας αδέσποτων ζώων »

Δια της παρούσης ο Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί να καταθέσετε οικονομική  προσφορά για «Προμήθεια ειδών διαφύλαξης ευζωίας αδέσποτων ζώων » με ενδεικτικό προϋπολογισμό  4.439,56 €  συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ από Πέμπτη 5 Δεκεμβρίου 2019 έως και Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 12.00 μ.μ.

Η παραπάνω υπηρεσία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν 4605/2019 .

Μελέτη

Η Προϊσταμένη Δ/νσης Τ.Ο.Α.

Παναγιώτα Αγγελή

 

Σχόλια are closed.