ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                               Νάξος  23-4-2020

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                              Αρ. πρωτ.6438

 

Προς: Κάθε ενδιαφερόμενο

Πρόσκληση  υποβολής οικονομικής προσφοράς για διοργάνωση επιμορφωτικών δράσεων

Δια της παρούσης ο Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί να καταθέσετε οικονομική προσφορά για διοργάνωση επιμορφωτικών δράσεων από Πέμπτη 23 Απριλίου 2020 έως και Δευτέρα 27 Απριλίου 2020 και ώρα 12.00 μ.μ. με ενδεικτικό προϋπολογισμό  300,00   συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Η παραπάνω υπηρεσία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν 4605/2019

Μαζί με την οικονομική προσφορά παρακαλείστε να καταθέσετε:

  1. Υπεύθυνη Δήλωση την οποία θα παραλάβετε από το γραφείο μας.

2.Ασφαλιστική ενημερότητα

  1. Φορολογική ενημερότητα

 

Ο Αντιδήμαρχος

Κατσαράς Ευάγγελος

 

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

 Με την παρούσα  μελέτη προβλέπεται η  διοργάνωση διαδικτυακού σεμιναρίου (webinar) για την επικοινωνιακή και εμπορική διαχείριση της κρίσης στα ξενοδοχεία και τα τουριστικά καταλύματα.

Το webinar θα έχει διάρκεια 120 λεπτών και θα αναλυθεί η προτεινόμενη πολιτική μάρκετινγκ από πλευράς επιχειρήσεων φιλοξενίας για όσο διαρκεί η κρίση του κορωνοϊού αλλά και οι ενδεδειγμένες επικοινωνιακές και προωθητικές ενέργειες για αμέσως μετά το πέρας της κρίσης. Επίσης θα αναλυθούν οι εναλλακτικές επιλογές ως προς την πολιτική ακυρώσεων στα ξενοδοχεία και τουριστικά καταλύματα.

Αναλυτικότερα οι ενότητες του σεμιναρίου θα περιλαμβάνουν :

  1. Την εμπορική και επικοινωνιακή πολιτική ξενοδοχείων για ΟΣΟ ΔΙΑΡΚΕΙ η κρίση του κορονοϊού
  2. Την εμπορική και επικοινωνιακή πολιτική ξενοδοχείων για ΑΜΕΣΩΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ κρίση του κορονοϊού
  3. Τις εναλλακτικές επιλογές ως προς την πολιτική ακυρώσεων στα ξενοδοχεία και τουριστικά καταλύματα
  4. Την επικοινωνιακή διαχείριση κρίσεων από πλευράς τόσο των επιχειρήσεων φιλοξενίας όσο και των τοπικών αρχών

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚοσ προϋπολογισμοσ

 

 

Α/Α

 

ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

 

ΔΑΠΑΝΗ

 1 Μάρκετινγκ ξενοδοχείων και τουριστικών καταλυμάτων εν μέσω της κρίσης του κορωνοϊού 300,00
Συνολικό ποσό δαπάνης σε ευρώ 300,00

 

 

Νάξος, 23/04/2020

 

Η  Συντάξασα                                                                                                   ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ     

Η Προϊσταμένη

Δ/νσης  Τοπικής Οικ/κής Ανάπτυξης

 

 

Φωτεινή Καλτσά                                                                                          Παναγιώτα Αγγελή

ΠΕ1 Διοικητικού                                                                                           ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

 

 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 

 

Α/Α

 

ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

 

ΔΑΠΑΝΗ

 1 Μάρκετινγκ ξενοδοχείων και τουριστικών καταλυμάτων εν μέσω της κρίσης του κορωνοϊού
Συνολικό ποσό δαπάνης σε ευρώ

 

 

 

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

 

Σχόλια are closed.