Εργασίες αντικατάστασης της περίφραξης παραλιών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                               Νάξος  23-4-2020

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                              Αρ. πρωτ.6439

 

 

Προς: Κάθε ενδιαφερόμενο

Πρόσκληση  υποβολής οικονομικής προσφοράς για   εργασίες αντικατάστασης της περίφραξης παραλιών

Δια της παρούσης ο Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί να καταθέσετε οικονομική προσφορά για εργασίες αντικατάστασης της περίφραξης παραλιών από Πέμπτη 23 Απριλίου 2020 έως και Δευτέρα 27 Απριλίου 2020 και ώρα 12.00 μ.μ. με ενδεικτικό προϋπολογισμό  9.920,00 €  συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Η παραπάνω υπηρεσία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν 4605/2019

Μαζί με την οικονομική προσφορά παρακαλείστε να καταθέσετε:

1. Υπεύθυνη Δήλωση  την οποία θα παραλάβετε από το γραφείο μας.

2.Ασφαλιστική ενημερότητα

3. Φορολογική ενημερότητα

 

Συνημμένη μελέτη

 

Ο Αντιδήμαρχος

Κατσαράς Ευάγγελος

 

Σχόλια are closed.