Φωτογράφηση για την Τουριστική Προβολή του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                       Νάξος 10-09-2020
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                     Αρ. πρωτ. 15870
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Προς: κ. Λυκουρόπουλο Εμμανουήλ

Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για
«Φωτογράφηση για την Τουριστική Προβολή του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων»

Δια της παρούσης ο Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί να καταθέσετε οικονομική προσφορά για: «Φωτογράφηση για την Τουριστική Προβολή του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων» με ενδεικτικό προϋπολογισμό 3.999,00 € από Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου 2020 έως και Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 12.00 μ.μ

Η παραπάνω υπηρεσία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν 4605/2019

Μαζί με την οικονομική προσφορά παρακαλείστε να καταθέσετε:
1. Υπεύθυνη Δήλωση την οποία θα παραλάβετε από το γραφείο μας.
2.Ασφαλιστική ενημερότητα
3. Φορολογική ενημερότητα

ΜΕΛΕΤΗ

Η Προϊστάμενη Δ/νσης Τ.Ο.Α.

Παναγιώτα Αγγελή
ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Σχόλια are closed.