Δαπάνη για τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου 28ης Οκτωβρίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                    Νάξος,  26-10-2020
ΝΟΜΟΣ    ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                       Αριθμός Πρωτοκόλλου :  978
ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Ταχ. Δ/νση      : Χώρα Νάξου                                                                                   Προς: Κάθε ενδιαφερόμενο
Ταχ. Κώδικας  : 843 00
Πληροφορίες  : Γιακουμή Χριστίνα
Τηλέφωνο       : 2285360136
e-mail             : dke@naxos.gov.gr

 

 

«Πρόσκληση για την υποβολή οικονομικής προσφοράς της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων»

 

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων σας καλεί για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς άμεσα για τη δαπάνη «ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ», έως 27 Οκτωβρίου 2020, 10,00π.μ.. Η δαπάνη θα περιλαμβάνει:

  • Προμήθεια στεφανιών, συνολικά τεμάχια ογδόντα (80) ως εξής:

α) για τις Δ.Κ. Δονούσας, Ηρακλειάς, Κουφονησίων, Σχοινούσης, Φιλωτίου και τις Τ.Κ. Γαλανάδου, Κορωνίδας, Απόλλωνα, Απεράθου και Σαγκρίου, τεμάχια είκοσι εννιά (29).

β) για την Δ.Κ. Αγίου Αρσενίου και τις Τ.Κ. Μονής, Χαλκείου, Ποταμιάς, Βίβλου, Γαλήνης, Εγγαρών, Γλινάδου, Κινιδάρου και Μελάνων, τεμάχια δεκαοχτώ (18).

γ)  για τη Δ.Κ. Νάξου  και τις Τ.Κ. Δαμαριώνα, Σκαδού και Κορώνου, τεμάχια τριάντα τρία (33).

 

Υπάρχει δυνατότητα υποβολής ανά τμήμα (1 έως 3 ανάδοχοι). Δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές ή προσφορές για διαφορετική ποσότητα. Δεν υπάρχει απαίτηση εγγυητικής επιστολής. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως ισχύει.

Οι προσφορές θα προσκομίζονται στο γραφείο της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2285360136.\

 

Ο Πρόεδρος

Σέργης Νικόλαος

Σχόλια are closed.