ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νάξος, 05/05/2021
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ & ΔΗΜ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΤΕΛΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΛΟΓΩ COVID 19

Ο Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων ενημερώνει τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται εντός των διοικητικών ορίων του, ότι προκειμένου να υλοποιηθεί η υπ’ αριθμ. 18/2021 Α.Δ.Σ.
«Απαλλαγή επιχειρήσεων που διακόπτουν την λειτουργία τους και για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η διακοπή, από τέλη χρήσης κοινόχρηστων χώρων, λόγω αποτροπής της διασποράς του Κορωνοϊού
COVID-19, σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 68/20-03-2020 Π.Ν.Π., άρθρο 37 παράγραφος 8»,
οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν σχετική αίτηση μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας https://dt.govapp.gr
(για την είσοδο στην πλατφόρμα απαιτούνται κωδικοί TaxisNet)

Διευκρινίσεις
1. Στο πεδίο «Λοιπά αρχεία» θα πρέπει να επισυναφθεί απαραίτητα συμπληρωμένη η Υπεύθυνη Δήλωση (link με έντυπο υπ. δήλωσης)
2. Με την αίτηση κατατίθενται τα κάτωθι δικαιολογητικά:
• Ε3 2019 η Μ2/Μ3 για νεοϊδρυθείσες επιχειρήσεις.
• Περιοδική Δήλωση ΦΠΑ για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα που παρέμειναν κλειστές.
• Αντίγραφο πρόσφατου λογαριασμού κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος,(όλες οι σελίδες)
• Πρόσφατο Ε9 για ιδιόκτητα ακίνητα στα οποία δραστηριοποιείται η επιχείρηση.
• Πρόσφατο μισθωτήριο για μισθωμένα ακίνητα της επιχείρησης
• Άδεια λειτουργίας επιχείρησης
• Άδεια κοινόχρηστου χώρου
• Αποδεικτικά για το χρόνο διακοπής λειτουργίας της επιχείρησης – έντυπο δήλωσης αναστολής που υποβλήθηκε στο πρόγραμμα Εργάνη, από το οποίο προκύπτουν οι ΚΑΔ της επιχείρησης και τεκμαίρεται η ολοσχερής διακοπή της λειτουργίας της.
3. Η αίτηση θα αφορά σε όλα τα διαστήματα διακοπής λειτουργίας των επιχειρήσεων
4. Διευκρινίζεται ότι οι επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος (ταβέρνες, ταχυφαγεία, καφετέριες κ.α.) οι οποίες συνέχισαν τη λειτουργία τους παρέχοντας τις υπηρεσίες τους, με παράδοση κατ’ οίκον εξαιρούνται από την ανωτέρω απαλλαγή.
5. Αιτήσεις στις οποίες δεν έχουν κατατεθεί όλα ανεξαιρέτως τα απαραίτητα δικαιολογητικά δεν επεξεργάζονται και απορρίπτονται..
6. Λήξη προθεσμίας υποβολής δηλώσεων: 31.05.2021

Πληροφορίες
Τηλέφωνα: 2285360121,  2285360186
E-mail: esoda@naxos.gov.gr

Σχόλια are closed.